Update: 01.05.2020

Author: Admin

[RO] Update:
S-a adaugat shop offline + search shop + licitatie + ofera un pret itemului din shop (Deschizi ferastra de pe Y)
Acum entitatiile din mape (mobi sau playeri) se incarca instant fara freeze
Am adaugat bot captcha
Am adăugat ora şi data sub minimap
Anumite informatii de pe iteme au fost rezolvate
Timp-ul de asteptare de la meley a fost scazut la 1h si 30min
Timp-ul de asteptare de la dungeonuri a fost scazut la 5 minute
Cantitatea ceruta de upgrade-uri din dungeon a fost marita la 250 bucati
S-au rezolvat upgradeurile de la meley
Acum la pietre cere 3 pietre de upgrade de la charon pentru +9 si sansa este de 100%
Am scazut cererea de upgrade de la inelele pvm si pvp
Am urcat cererea de upgrade de la curele
Equipment Ticket a fost pus in inventarul special > upgrade general
Perlele au fost adăugate la magazinul general se pot cumpăra cu tichetul echipament
Acum poti ascunde yang-ul din chat pe care-l iei de la mobi din optiuni joc
Acum poti ascunde efectele de la Medal Of Honor(multi-kill) din optiuni joc
Am rezolvat blocarea prin obiecte in mapa de 200
Acum timp-ul de pe iteme il poti vedea in timp real cum scade in inventar
Am scos diferenta de nivel de la grupa
S-a marit limita membrilor maximi intr-un grup la 16
S-a scos range-ul bonusului de la grupa (Daca esti in aceasi mapa cu liderul primesti bonusul de oriunde ai fi)
Am adaugat toate sagetiile la shopul de arme
Bonusul de pe armura pvm de shaman stage 7 s-a rezolvat
S-a adaugat shop cu itemele de inceput
S-a adaugat efect nou pe "mers de fulg" + dmg fara sa ataci cand esti langa jucator (doar daca ai "mers de fulg" activ)
Am date update + schimbat interfata de la skill color
Acum cand folosesti o emotie se ascunde si taisul
Am adaugat autopickup + filtru (se activeaza/configureaza de la optiuni joc > Pickup > Auto/Filter)
A fost marita raza de pickup
S-a adugat pret de vanzare la npc la perlele mici, mari si pietrele de upgrade
S-a adaugat restrictie ip la charon
S-a adaugat pret de 25kkk la inel schimbare lider + restrictie daca ai cooldown la meley
S-a adaugat restrictie iesire din breasla daca ai cooldown la meley
S-au adaugat mai multe metine in mapa de 200
S-a marit HP-ul de la metine si bossi din dungeon meley
Efectul de la itemele noi din inventar are culoare random
Acum cand desparti item poti bifa daca vrei sa le desparti pe toate odata
S-a rezolvat al 5-lea plus de la armura sura pvp
Am scos anunturile de pe chat cu finalizarea dungeonului
S-a scos roua alba de la start + bonusul de aparare a conturilor existente
Am adaugat costume CoVID19 la start (le puteti cumpara din shop-ul de la start)
S-au scos 2 setari inutile de la optiuni joc > Normal options
Am facut talismanele stacabile
Am adaugat un nou dungeon care are ca boss principal Charon-ul (se acceseaza de pe J/Info dungeon) (cooldown 3h)
Am sters toate finisajele de curea de pe server (inventar+item)

[EN] Update:
1.We added offline shop+search shop+auction+you can make an offer for the itm(you can open the offline shop from minimap or pressing y)!
2.Now entities from maps(mobs or players)will load instantly without freeze!
2.We added bot captcha!
3.We added the date and time below minimap!
4.The Meley dungeon cooldown was reduced to 1 hour and 30 minutes!
5.The dungeon cooldowns was reduced to 5 minutes!
6.The required amount of dungeon upgrades has been increased to 250 pieces!
7.Meley upgrades items problem was solved.
8.Now to upgrade the stones to +9 you need 3 charon stones and the chance is 100%!
9.We decreased the upgrade request from pvm and pvp rings!
10.We increased the upgrade request from the belts!
11.Equipment Ticket was placed in the special inventory> general upgrade!
12.Pearls have been added to the general store,those pearls can be purchased with the equipment ticket! 
13.We added a hideing droped yang option(game options)!
14.Now you can hide the Medal Of Honor (multi-kill) effects from the game options!
15.Now you no longer get stuck in objects in the level 200 map!
16.Now you can see the time on the items in real time as it decreases in the inventory!
17.We removed the lvl(-30/+30) request for party!
18.The limit of maximum members in a group has been increased to 16!
19.Bonus range removed from group (If you are in the same map as the leader you get the bonus from wherever you are)!
20.We added all the arrows to the Weapon Dealer!
21.The bonus on the pvm armor of shaman stage 7 has been solved!
22.We added a starter pack shop items!
23.We added a new effect on"swiftness"+dmg without attacking when you are near a player(the skill need to be active)!
24.We added a new the interface to the skill color option!
25.Now when you use an emotion, the enchanted blade is also hidden!
26.We added autopickup + filter (activates / configures from game options> Pickup> Auto / Filter)!
27.The pickup range has been increased!
28.We added the selling price to npc for small and large pearls, upgrade stones!
29.We added ip restriction to charon.
30.25kkk price was added to the leader change ring + restriction if you have a cooldown at meley!
31.We added a restriction (in case you want to leave the guild and have a cooldown at meley)!
32.Several metins stones have been added to the 200 lvl map!
33.HP increased for metin stones and bosses from Meley dungeon!
34.The color effect from the new items in the inventory is random!
35.Now when you split the item you can check if you want to split them all at once!
36.We fixed the 5th plus of the pvp sura armor!
37.We removed the ads from the chat with the completion of the dungeon!
38.The white dew was removed from the start + the bonus for existent accounts!
39.We added CoVID19 suits at the start (you can buy them from the shop at the start)!
40.2 unnecessary settings have been removed from game options> Normal options!
41.We made the talismans detachable!
42.We added a new dungeon whose main boss is the Charon (accessed from J / Info dungeon) (3h cooldown)!
43.We deleted all the belt gems from the server (inventory + item)

Rohiri2.com
Players online: 0

Shinsoo

0
Chunjo

0
Jinno

0
..........................................................


Accounts created: 5.009

Characters created: 5.364

Guilds created: 65

Players online (24h): 37

b-zone